Ofertę szkoleniową kierujemy do:

- pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,

- pracowników placówek służby zdrowia,

- pracowników szkół i innych placówek oświatowych,

- jednostek naukowo-badawczych,

- innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadczymy usługi szkoleniowe na terenie Trójmiasta, woj. pomorskiego. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w dowolnym miejscu w kraju. Stale współpracujemy z kilkudziesięcioma firmami na terenie całej Polski. Dysponujemy własnym sprzętem szkoleniowym.

Oferowane przez nas usługi są realizowane w zakresie wynikającym z rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym służby bhp posiadamy uprawnienia specjalisty ds. bhp. Posiadamy również aktualne uprawnienia do realizacji zadań
jakie leżą w kompetencji inspektora ppoż. Wobec obowiązujących przepisów możemy wykonywać dla Państwa zadania bhp jako samodzielny specjalista spoza zakładu pracy
(np. na umowę cywilno-prawną).

PRACODAWCO! Od 1 lipca 2013 r. każdy pracownik zatrudniony w służbie bhp
lub wykonujący zadania tej służby jako specjalista spoza zakładu pracy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (patrz: Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468).
Sprawdź, komu powierzasz zadania służby bhp zanim skontroluje Cię Państwowa Inspekcja Pracy!


Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie - KONTAKT