C E R T Y F I K A T Y

1. Świadectwo ukończenia studiów podypolomowych - Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Świadectwo ukończenia studiów podypolomowych - prawo menedżerskie

3. Świadectwo ukończenia studiów podypolomowych - audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynku

4. Inspektor ochrony przeciwpożarowej

5. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania

6. Ubezpieczenie OCR E F E R E N C J E
(wybrane)
Sprzedaż i obsługa kas fiskalnych

1. Uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu: obsługi kas fiskalnych, drukarek fiskalnych oraz urządzeń peryferyjnych współpracujących z urządzeniami fiskalnymi

2. Kurs kas fiskalnych dla osób niepełnosprawnych - A1 Polska

3. Kurs - "Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku

4. Szkolenie z obsługi kas fiskalnych - KCE "Vademecum" w Kościerzynie

5. Szkolenie z obsługi kas fiskalnych - Alfa Edukacja

6. Szkolenie z obsługi kas fiskalnych - Profesja - Centrum Kształcenia Kadr (Poznań)

7. Szkolenie z obsługi kas fiskalnych - Centrum Edukacji Dorosłych ZDZ w Słupsku

8. Kurs obsługi kasy fiskalnej - Profesja - Centrum Kształcenia Kadr (Gdynia)BHP & PPOŻ & Prawo pracy

9. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy - Alfa Edukacja

10. BHP & PPOŻ & Prawo pracy

11. Szkolenie z zakresu prawa pracy - Akademia Kształcenia Zawodowego12. Syntea SA., Lublin

13. AKZ Sp. z o.o., Gdańsk

14. Budownictwo pasywne, energooszczędne